linguisthub logo

Albanian Glossary – Ministries

for Public Service Interpreting

A
AdmiraltyAdmiraliat; ministri e forcave detare
Air MinistryMinistri ajrore
Attorney General at the Attorney General’s Office see Lord ChancellorProkuror i Përgjithshëm; (amer) Ministër i Drejtësisë
Attorney General’s officeProkuroria
B
Board of TradeKëshilli i tregtisë; Komisioni tregtar
C
Chamber of CommerceDhoma e Tregtisë
Chancellor of the ExchequerLord i thesarit
Counsel of Ministers see The CabinetKëshilli i Ministrave
F
First Lord of the AdmiraltyLordi i Parë i Admiraliatit
Foreign OfficeMinistria e Punëve të Jashtme
H
HM TreasuryDepartamenti i Thesarit të Madhërisë së Saj
Home OfficeMinistria e Brendshme
Home Secretary Secretary of State for the Home DeptSekretar i Shtetit; Ministër i brendshëm
House of Commons (Lower House)Dhoma e Komuneve; Dhoma e Përfaqësuesve
House of Lords (Upper House)Dhoma e Lordëve; Dhoma e Lartë (në Parlamentin Britanik)
I
Inland Revenue DepartmentDepartamenti i të Ardhurave Kombëtare
L
Lord ChancellorKryetari i Dhomës së Lordëve; Lordi Kancelar
Lord MayorKryetar i një qyteti i zgjedhur publikisht (Londër); Kryetar bashkie
M
Minister for AerospaceMinistër për Fluturimet në Hapësirë
Minister for Transport IndustriesMinistër i Industrisë së Transportit
Minister without PortfolioZyrtar qeverie (ministër) pa post (që nuk i përket ndonjë departamenti, por që merr pjesë në marrjen e vendimeve)
Ministry of EducationMinistria e Edukimit
Ministry of HealthMinistria e Shëndetit
Ministry of JusticeMinistria e Drejtësisë
Ministry of LabourMinistria e Punës
Ministry of Foreign Affairs (US) see Foreign OfficeMinistria e Punëve të Jashtme
Ministry of Foreign Trade (UK)Ministria e Tregtisë së Jashtme
Ministry of Transport & CommunicationsMinistria e Transportit dhe Komunikacionit
Ministry of Postal Services and TelecommunicationsMinistria e Shërbimit postar dhe Telekomunikacionit
P
President of the RepublicPresidenti i Republikës
Presidential MinistryMinistri Presidenciale
Prime MinisterKryeministër
Public Works DepartmentDepartamenti i Punëve Publike
S
Secretary of StateSekretar i Shtetit; Ministër; (amer) Ministër i Punëve të Jashtme
Secretary of State for Foreign and Commonwealth AffairsMinistër i Punëve të Jashtme dhe i Komonwelthit Britanik (vendeve të ish-Perandorisë Britanike)
Secretary of State for Education and ScienceMinistër i Arsimit dhe Shkencës
Secretary of State for DefenceMinistër i Mbrojtjes
Secretary of State for EmploymentMinistër i Punësimit
Secretary of State for Social ServicesMinistër i Shërbimeve Shoqërore
Secretary of State for Trade and IndustryMinistër i Tregtisë dhe Industrisë
T
The Cabinet or City Council see Counsel of MinistersKabinet; Këshilli i Ministrave
The ExchequerThesar; Ministria e Financave
The Foreign SecretaryMinistri i Punëve të Jashtme
Town ClerkSekretar (nëpunës zyre) qyteti
Town HallBashki qyteti (Ndërtesë publike)
Trial courtsGjykatë e Shkallës së Parë (amer)
W
War OfficeDepartament i Shtetit (në raste lufte)