linguisthub logo

Polish Glossary – Technology

for Public Service Interpreting

A

Access Path

ścieżka dospu do pliku

According to forecast requirements

zgodnie z przewidywanymi potrzebami

Accreditation Body

instytucja akredytująca

Acetaldehyde

aldehyd octowy, acetaldehyd

Affiliate

przyjmow (np. do org.), przyłącz

Aircraft station

baza samolotów

Alkalis

alkalia

Allocation of Frequencies

przydział częstotliwości (telecomm.)

All Optical

w całości optyczna (si komp.)

Anti-freeze (car)

płyn zapobiegający zamarzaniu (auto)

Application Window

okno aplikacji (oprogr. komp.)

Approval (classification) Type approval of a component or equipment)

homologacja, certyfikacja

Approval (2) (authorization)

dopuszczenie (np. do eksploatacji)

Approval Certificate

zaświadczenie o spełnianiu wymogów techn. i bezp. danego typu produktu (np. importowanego auta)

Assigned frequency

przydzielona częstotliwoś

B

Backbone

ostoja, podstawa

Backward compatibility

kompatybilnoś wsteczna

Base Station

stacja bazowa/podstawowa

Base transceiver station

bazowa stacja nadawcza

Beer Ale

piwo (gatunek jasnego piwa)

Beer Lager

piwo leżakowane

Beer Stout

piwo ciemne

Blank Sample

ślepa próba

Body work

karoseria samochodu

Boom-Truck

samochód ciężarowy z wysięgnikiem

Brake Oil/Fluid (car)

płyn hamulcowy (auto)

Brake Pads

płytki cierne hamulca (auto)

Brake Shoes

klocki/szczęki hamulcowe

Broadband access

połączenie szerokopasmowe

Browse, to

przegląda, szuk (komp.)

Browser

przeglądarka (komp.)

BTU (British Thermal Unit)

brytyjska jednostka cieplna BTU

Bulletin Board

elektroniczna tablica ogłosz

Bulletin Board System (BBS)

elektroniczny biuletyn informacyjny BBS

C

Call sign (telecommunications)

sygnał wywoławczy

Cancel (software)

anulowa, kasow

Card Deactivation

dezaktywacja karty

CDRewriter

nagrywarka CD-RW

Cement Mortar

zaprawa cementowa

Change Gears

zmieni biegi w samochodzie

Chat Room

wirtualny pokój czatowy, pokój

Civil Engineering

inżynieria lądowa i wodna

Clear temporary files

skasow pliki tymczasowe (komp.)

Click here to register free

kliknij tutaj aby zarejestrować się za darmo

Clutch

sprzęgło

Coating

powłoka, powlekanie (np. farbą)

Coolant

chłodziwo, czynnik chłodzący

Cooler

chłodnica

Communications Traffic

przepływ komunikacji, ruch komunikacyjny

Complementary Telecommunication Services

telekomunikacyjne uugi uzupełniające

Concrete mass

masa betonowa

Consumer

konsument

Container

pojemnik

Continue/Abort

kontynuowa /przerw (używanie progr.)

Cookie (internet)

ciasteczko (łcuch tekstu zapisanego z internetu na dysku PC użytkownika w celu jego źniejszej identyfikacji przy wymianie informacji)

Cylindrical Conduit

przewód cylindryczny

D

Deactivated

dezaktywowany, odłączony, przerwany

Decametric wave HF High frequency SW Short Waves

fala krótka/dekametrowa

Desktop

komputer desktop/stołowy

Developer

programista komputerowy

Digital switching exchange

cyfrowa centrala telefoniczna

Disk array

matryca dyskowa

Domain Pointer

odsyłacz do innej domeny internetowej

Domain registration

rejestracja domeny internetowej

Download

pobieranie danych/pliku z internetu

Driver

sterownik, drajwer

Driver card

karta sterownika drivecard can also mean a unity

DTP (Desktop Publishing)

mała poligrafia komputerowa

E

Earth station

stacja naziemna

ECommerce

handel elektroniczny

Electromagnetic waves

fale elektromagnetyczne

Electronic mailing

wysyłanie pocz elektronicz

Emittercoupled logic

układ logiczny o sprzężeniu emiterowym

Empty Recycle Bin

opróżnij kosz (polecenia oprogr. komp.)

Endodermis

endoderma, śródskórnia

Enhanced services see valueadded services (telecommunications)

rozszerzone usługi, usługi zaawansowane

Enveloper

koperciarka, urządzenie kopertujące

EQL Advanced Magnetic Technology

zaawansowana technologia magnetyczna EQL

Equilateral

równoboczny

Even coverage

równomierne pokrycie

Experiments that relate to

eksperymenty odnoszące się do…

F

Fault condition

stan uszkodzenia/wady/zakłócenia

Fertiliser spreaders

siewnik nawozów

Fixed-base station

stacja bazowa

Flow Rate

natężenie przepływu

FWA (Fixed Wireless Access)

stały dostęp bezprzewodowy (FWA)

G

Gear box

skrzynia biegów

Generation number

numer generacji

Graphic Design

projektowanie komputerowe

Grip Truck (Cinema)

pojazd techn. dla ekipy operatorów filmowych

GSM

GSM (globalny system telefonii komórkowej)

Guestbook

księga gości (internet)

H

Hacker

haker

Halogen

fluorowiec, halogen

(Helpful) wizard

kreator (narzędzie pomagające w instalacji, konfiguracji sieci, tworzeniu aplikacji itd.)

Hertzian waves (telecommunications)

fale Hertza

HGV (Heavy Goods Vehicle)

samochód ciężarowy o dużej ładowności

High-Lift Truck

wózek jezdniowy wysokiego podnoszenia

Holder

1. okaziciel, posiadacz 2. oprawka, uchwyt

Holder of the authorization

osoba upoważniona

Home Appliance

sprzęt gospodarstwa domowego

Homepage

strona główna, witryna (internet)

Horizontally omni-directional antenna

antena pozioma wielokierunkowa

Hotspot

gorące miejsce, ognisko pieca, węzeł cieplny (w odlewie) miejsce wysokiej aktywności (nukl.), punkt gorący (uzwojenia elektr.)

HTML

HTML (język hipertekstowego znakowania informacji)

Hydrostatic Rotor drive

hydrostatyczny napęd wirnika

I

Icon

ikona (oprogr. komp.)

Indelible character

nieusuwalny znak

In-feed conveyor

przenośnik podający

Information Highway

infostrada

Initial screen

ekran początkowy

Inspection and Supervision

inspekcja i nadzorowanie

Installation completed successfully

instalacja została pomyślnie zakczona

Installations (telecommunications) (see premises)

instalacja

Installing

instalowanie w toku…

Interactive TV

telewizja interaktywna

Interfacing

sprzęganie, łączenie

Internet Architecture Board

tech. jednostka doradcza w Internet Society

Internet Engineering Task Force

międzynar. org. programistów, operatorów internetu itd., kt. celem jest usprawnianie funkcjonowania internetu

ISP (Internet Service Provider)

dostawca usług internetowych

J

Just a Click away Systems Analyst

tylko jedno kliknięcie myszy dzieli cię od… analityk systemowy

L

LGV (Large Goods Vehicle) see HGV

pojazd ciężarowy do transportu towarów o dużych gabarytach

Licensing Authorization

autoryzacja licencji (np. na użytkowanie oprogr.)

Loading

1. obciążenie 2. ładowanie 3. wprowadzanie danych

Local Loop

pętla lokalna (w danym fragmencie progr.)

Login / Logon

zalogow się, zarejestrować się (komp.)

M

Maintenance Contract

umowa na konserwację

Manufacturing tolerance

tolerancja produkcyjna

Maritime Salvage Station

stacja ratownictwa morskiego

Methanol

metanol (alkohol metylowy)

Microwave Backhaul

złącze mikrofalowe typu backhaul (tel. komórk.)

MIDI (Musical Instrument Digital Interface)

cyfrowy interfejs instrumentów muzycznych

Mirroring (IT)

1. odbijanie lustrzane (graf. komp.) 2. metoda zabezpieczenia danych na poziomie aplikacji

Money Converter

komputerowy przelicznik kursów walut

Multigigabit transport of information

gigabitowe przesyłanie informacji

N

Naming Authority or Registration Body (to register domain names)

urząd rejestrujący nazwy domen internetowych

National Science Foundation

Krajowa Fundacja Nauk Ściych

Network Database

sieciowa baza danych

Newsgroup

internetowa grupa dyskusyjna

Non-assignability

bez możliwości odstąpienia (np. licencji, hasła, dostępu)

O

Operating fee

opłata eksploatacyjna

Operation and Management (MOD Maintenance, (rules for) operations, diagnostics)

eksploatacja i zarządzanie (sprzętem)

Out-ofthe-box

bezpośrednio po rozpakowaniu, w konfiguracji standardowej

Output

1. wydajnoś 2. produkowana iloś

P

PLC

sterownik programowalny PLC (Programmable logic controller)

Point-and-click interface

interfejs typu wsk i kliknij

Porous

porowaty, gąbczasty

Power-up

załączenie zasilania

PowerPoint Presentation

prezentacja w programie PowerPoint

Premises

obiekt, zabudowania, posesja see Installations

Provide services to a end-user

dostarcz usługi dla użytkownika

R

Radio Broadcasting

nadawanie programów radiowych, radiofonia

Radiocommunication

radiokomunikacja

Radio control (of toys)

sterowanie radiowe

Radio waves (telecommunications)

fale radiowe

Read-only

tylko do odczytu (dok. komp.)

Receiver

odbiornik

Refraction

załamanie, refrakcja (fal)

Register

zarejestrow się (jako użytkownik oprogr.)

Registered User

zarejestrowany użytkownik

Registration Form

formularz rejestracyjny

Regulating Agency Monitors compliance to regulations

urząd kontrolujący przestrzeganie norm

Remember Password

zapamiętaj hasło

Remote Control

1. pilot 2. zdalne sterowanie

Removable disk

dysk wymienny

Resource interchange file format

format pliku wymiany zasobów

Ring tones and logos

dzwonki i logosy (tel. komórk.)

Road-roller

walec drogowy

Run (software)

przebieg programu

S

Satellite Broadcasting

nadawanie satelitarne

Satellite TV Signal Receiver

odbiornik telewizji satelitarnej

Scientific and technical development

rozwój naukowy i techniczny

Scrapping Dismantling of installations

przeznaczy na złom

Screen Washes (car)

spryskiwacz szyb samochodu

Sealing

uszczelnienie (np. powłoki), plombowanie

Search Engine

wyszukiwarka (internet)

Service contract

kontrakt serwisowy

Service Provider

usługodawca

Set-up

ustawienie, nastawianie

Set-up box

pudełko kartonowe nieskładane

Shelf Life

dopuszczalny okres przechowywania na półkach sklepowych

Shutdown

1. zamknięcie (np. zakładu) 2. wyłączenie (np. programu, reaktora) 3. przesj, wstrzymanie (produkcji)

Signal Processing

przetwarzanie sygnałów

Signalling Status (telecommunications)

status/poziom sygnału

SIM Card (subscriber identity module card)

karta SIM, moduł identyfikacji abonenta (telefon. komórk.)

SINAD Ratio (Signal plus Noise And Distortion)

iloraz SINAD (telekom.)

Sitemap

mapa strony/serwisu (internet)

Software deployment and setup

rozwijanie i instalowanie programów komputerowych

Specification standard

standardowe wymagania techniczne

Spreadsheet (e.g. Excel)

arkusz kalkulacyjny (np. Excel)

Spurious radiation

promieniowanie pasożytnicze

Start-up

rozpoczęcie, rozruch

Steel Alloy / Alloyed Steel

stop stali, stal stopowa

Straw Walker (crop machinery) Agriculture Machinery

wytrząsacz omy

Survey

przegląd, inspekcja

T

Technical Support

pomoc techniczna

Telephone Extension

telefon wewnętrzny

Telephone License

licencja na uugi telefoniczne

Tool & Die Shop

narzędziownia

Toolbar

1. belka do narzędzi zawieszanych 2. pasek narzędziowy (komp.)

Top-down testing

sprawdzanie od góry do dołu/od ogółu do szczegółu

Top-up card (mobile phones)

karta topup, karta płatnicza do telefonów komórkowych

Trainee

praktykant, stażysta

Transducer (or Transdutor)

przetwornik

Translation Memory (eg. Trados)

komputerowa pamięć tłumacza

Transmitter

przekaźnik

Triangularboard

typ magnesu do zastos. terapeutycznego

Tripper

wyłącznik samoczynny, wyzwalacz

Trolley

1. wózek 2. drezyna

Trunked Mobile Radio

przenośny radiowy system trankingowy

TV Broadcasting

nadawanie/emisja prograw telewizyjnych

U

Unassembled (dismantled)

niezmontowany, w częściach

Uncoated

niepokryty powłoką ochron (blacha)

Uninstall

1. odinstalować (progr. komp.) 2. usuną, wymontować

Upgrade

wymieni na nowszą wersję (sprzętu, oprogr.), zaktualizow

URL (Uniform Resource Locator)

URL, jednolity lokalizator zasobów

Utilization fee see operating fee

opłata za użytkowanie

V

Vacuum (low/high)

próżnia (niska/wysoka)

Valueadded common carrier

operator telekom. usług kompleksowych

Valueadded Network

si komp. oferująca dodatkowe uugi

Valueadded Telecommunication Services (see enhanced services)

kompleksowe uługi telekomunikacyjne

Valueadded Services (enhanced services) Implies: intelligent delivery of info. to subscriberEg.: Electronic docs. interchange, view data.

usługi dodatkowe/specjalne

Vessel

1. naczynie laboratoryjne 2. statek, jednostka pływająca

Voice Mail

poczta głosowa

W

Web Designer

programista/projektant stron internetowych

WLL Wireless local loop

bezprzewodowa tla lokalna/abonencka

Withdrawal, expiry, annulment, discontinuance

wycofanie, wygaszenie ważności, anulowanie, zaprzestanie produkcji/sprzedaży

Wrap angle

kąt opasania

Writable

zapisywalny