linguisthub logo

Somali Glossary – Housing

for Public Service Interpreting

 

A
AdaptationsWax sidii hore laga badelo
AdoptionCunug ama ilmo aadan dhalin korsasho
AllocationU qoondayn
ArrearsDayn lugugu leeyahay ama baaqi kugu ah oo aadan iska wada bixin
AssessmentQiimeyn
Assign Assign over to someone elseU dirid
Assured Shorthold TenanciesMuddada ijaarka Ee waqti-yar ah Oo hubanti laga bixiyay
Assured Tenancies (Tenancy after 1988)Muddada ijaarka Oo hubanti laga bixiyay

 

B
BailiffSharci-yaqaan ilaaliya ama hubiya in la fuliyo amarada maxkamadda
B&B – Bed & BreakfastHudheel la seexdo oona laga qureecdo
BrokerDallaal

 

C
CaretakerWaardiye
Central HeatingKul-siinta Dhexe
Child Protection RegisterDiiwaanka Dhawritaanka Carruurta
Clearance AreaQaybta Saafiyaynta
Communal AreasQaybaha La wadaago
Core Forms Monitoring form for all new tenanciesFoomamka Muhiimka
CouncilGole
Council TaxCanshuurta Gole
Court Order for Possession (eviction)Amar Maxkamadeed oo Dibad u saarid ah
CrècheXannaanada carruurta
Crisis LoanDeynta Dhibaato
CustodianshipHabka masuulka ama ilaaliyaha meel ama wax gaar ah
Cyclical RenewalsCusbooneysiin Wareega

 

D
Debtor see guarantorDeyn-qabe
DecantKu shubid
Demolition OrderAmar Dun-dumin
Derelict LandDhul Dayacan
Detached House see semi-detachedAqal Gooni u yaal
DevelopmentHorumar
Disabled AccessMeesha jid loo maro Ee curyaanka
Disabled Person’s Act 1986Sharciga Qofka Curyaansan ee 1986
Discretionary GrantDeeq Caqli iyo taxadar-badani leh
DistrictDegmo
District CouncilGuddiga Degmo
District MayorDuqa Degmo
District Rent OfficerMasuulka Kirada ee Degmada

 

E
Eligible RentKiro Habboon
EnvelopingGalayn
Estate AgentWakiilka Hantida maguurto ah

Estate Costs

Qiimaha Hantida

Estate Manager

Maamulaha Hantida

Estate Officers Masuuladda Hantida

Eviction ProceedingsDhacdoynka Guri-kasaaridda
Exceptional Leave to RemainFasaxid Gaar ah oo Fadhi

 

F
Fit for Human HabitationU Dadku Geli karo
Fittings & FixturesJimays iyo Alaab guriga ku-rakiban oo aan la daqaajin karin
Foster FamilyQoyska Korsada ilmo aanay dhelin
FosteringKorista ilmo aadan dhelin
FreeholdDhul hayn cimri-dheer

 

G
Guarantorsee DebtorDammaanad-qaade

 

H
Habitual Residence TestBaarista Caadi ah ee Degaan
Hardship Provision (or Payment)Lacag-siinta Dhibaato
Home HelpTaageerada Guriga
HomelessGuri la’
Home Modifications & AidsDib-u habaynta iyo Gargaarka Guriga
Home MovesGuurid
Housing ActSharciga Degaan
Housing Action TrustAmmaanada Dhaqaaqa Degaan
Housing AssociationUrurka Degaan
Housing BenefitManfaca Degaan
Housing Corporation  Hay’adda Degaan
Housing EstateDhul-ballaaran oo Degaan ah
Housing OfficerMasuulka Degaan
Housing waiting listLiiska-sugayaasha Degaan

 

I
IND – Immigration & Nationality Dept.Qaybta Laanta socdaalka iyo Dhalashada
In-Country ApplicationCodsiyada Gudaha
Industrial EstateDhul-ballaaran oo Warshado leh

 

L
LandlordNinka hanti maguurta ah leh
LeaseholdHeshiis kiro ah guri ku hayn
Leaseholders Dadka guri kiro ku gala
Leasing AgencyWakaaladda Guriyaha kiraysa
Legal Charge (in a mortgage) Ujro Qareenka
Letting (to let)Kirayn
Licence, to hold aShati
Life-holdGuri hayn cimri-dheer
Local AuthorityDawaladda Gudaha
Local Reference RentKirada Tixraaca ee Gudaha

 

M
MaintenanceDayac-tir
MaisonetteGuri yar
Means testedDakhli tijaabin leh
Mortgage arrearsDeynta baaqi kugu ah
Municipal Transfer TaxCanshuur Bedalka Ee dawladda hoose
Mutual ExchangesIs-dhaafsi Wadaagis ah

 

N
NominationMagacaabid
Notice Seeking PossessionMilkiyad U baahan Digniin
Notice to QuitOgeysiin Shaqo ka tag
NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children)Mujtamaca Qaranka ee Ka-hortaga Naxariis darrada Carruurta loo keeno
NurseryMeesha carruurta lugu sii xannaaneeyo
Nursery (in First School)Dugsiga xannaanada iyo bar-baarinta carruurta

 

O
OvercrowdingBuux-dhaafin

 

P
Parish CouncilGuddiga Degmada hal kaniisad ku wada xiran
Playgroup (or Playschool) see NurseryKooxda wada ciyaaraysa (ama Dugsiga carruurta lugu ciyaarsiyo)
Point SystemHabka Booynti
Poll CardKaarka Cod bixinta doorashada
Poll ListLiiska Cod bixinta doorashada
Poll TaxCanshuurta Lugu waajibiyo qof kaste oo weyn
Port of EntryMeesha Laga galo
Private SectorQaybta Khaas ah
Public Health Act 1936Sharci Caafimaadka Ee Bulsho ee 1936

 

R
Refuge see Women’s RefugeHoy la magan-galo
Refuge (2) see emergency accommodationDegaan deg-deg ah
Refugee StatusHeerka Qaxootinimo
Regeneration AreaQaybta Dib-cusboonaysiinta
Registered Rents (Fair Rents)Ijaarada Diiwaanka ku jira
Regulated TenancyMuddada ijaarka Ee xeeraysan
Rent Assessment ProcedureHabka Qiimeynta Ijaar
Residential Care HomeGuriga Daryeelka Dhul degaan
Residents AssociationUrurka Deganayaasha
Resident WardenIlaaliyaha ee Degan
Right to SuccessionXaqa Khilaafo

 

S
SAL Form (application for asylum) Foomka SAL ee lugu dalbado magan-gelyo siyaasadeed
SAL1 – issued at the Port of entrySAL1 –Laga bixiyo meesha waddanka laga soo galo
SAL2 – In-country applicationsSAL2 –Oo lasiiyo dadka is dhiiba gudaha
Salvation ArmyCiidanka Bad-baadinta
Section 17 of Children’s ActQaybta todoba iyo tobanaad ee Sharciga Carruurta
Secure Tenancies Tenancy commencing before 1988Muddada ijaarka Ee lugu kalsoonyahay
Security of TenureAmniga Muddada jagada la hayo
Semi-Detached HouseAqal Bar-u go’an
Service ChargeUjrada Adeeg
Shared HousingDegaan La wadaago
Shared OwnershipMilkiyad La wadaago
ShelterHooy
Sheltered HousingDegaan Hooy ah
Sign-upSaxiixid hishiis ama kunturaad
Social FundSanduuqa Ee bulsho
Social Housing ProviderBixiyaha Degaan Ee Bulsho
Standard AmenitiesRaax qaadasho Maqbuul ah
Statutory NuisanceLab iyo qas Sida qaanuunku qabo
Suspended Possession Order Court grants landlord possession but tenant can stayAmar Milkiyad Joojin

 

T
TaxCanshuur
Tax ConcessionTanaasul Canshuureed
Tenancy agreementHeshiiska muddada ijaarka
Tenancy CommencementBilowga Muddada ijaarka
Tenancy TerminationDhammaynta Muddada ijaarka
TransfersWareejin

 

U
Unfit for Human HabitationAan Dad Geli karin
Unintentionally HomelessAan u kasin Guri la’aan
UnsanitaryAan nadiif ahayn
Unsatisfactory ConditionsShuruudo Raalli-gelin la’

 

V
VoidsMaran

 

W
Warden, or Scheme ManagersIlaaliye, ama Maaumuleyaal Khiddad
White List No priority for asylumLiiska Cad ee aan mudnaan magan-geliyo u lahayn
Women’s RefugeHoyga Dumarku magan-galo